Základní informace o projektu

Projekt řeší odborné vzdělávání žáků SŠ s důrazem na specializované odborné techniky a řemeslné dovednosti. Hlavní náplní projektu bude vytvoření vlastního střediska odborné praxe - zázemí pro obor Design interiéru a bytových doplňků.
V interiérovém studiu bude probíhat kompletní technické zpracování daných interiérů. Vznikne kreslírna, odborná učebna vybavená ICT technologiemi, technická odborná učebna pro práci s barvami, s textilem, část věnovaná úpravě stěn a návrhová odborná učebna. Zpracováním výukového modulu Interiérové studio a jeho zařazením do ŠVP Design interiéru a bytových doplňků pro umělecký obor 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví dojde k zajištění kvalitní komplexní odborné přípravy žáků. Jednotlivé části výukového modulu zpracují učitelé odborných předmětů.

Modul bude zahrnovat následující části: Grafický návrh interiéru, Vizualizace interiéru, Práce v technické odborné učebně a Konečný návrh interiéru.

Modul bude obsahovat zadání praktických i teoretických úkolů prostřednictvím pedagogů školy. Součástí výukového modulu budou i aktivity uskutečňované mimo prostory školy, a to odborné programy a semináře, výjezdy zaměřené na návštěvy veletrhů v oblasti designu interiéru, návštěvy podniků zaměřených na bytový design v ČR. Projekt počítá se zapojením odborníků z praxe.

Nadregionální charakter zajistí spolupráce se střední školou podobného zaměření z jiného kraje ČR. V rámci projektu dojde ke zpracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání ve Středočeském kraji. Projekt bude realizovat tým se zkušenostmi s vedením a realizací předchozích velkých projektů.